46 konkursów pisarskich w październiku 2023 r. – bez opłat wstępnych

0 Comments

Amerykańska inicjatywa pomocy pisarzom PEN America. Ograniczenia: Kandydaci muszą być profesjonalnymi pisarzami z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i być w stanie wykazać, że ta jednorazowa dotacja będzie miała znaczenie w rozwiązaniu krótkoterminowej sytuacji kryzysowej. Nagroda: Kwota dotacji nie została określona. Termin: 1 października 2023 r.

Nagroda dla książki historycznej dla dzieci przyznawana przez Nowojorskie Towarzystwo Historyczne. Gatunek: Fikcja historyczna lub historyczna dla czytelników w średnim wieku, która została opublikowana w USA w bieżącym roku kalendarzowym. Nagroda: $10,000. Termin: 1 października 2023 r.

Przypis x Counterpoints Writing Prize. Ograniczenia: Każda osoba ze środowisk uchodźczych lub migracyjnych może zgłosić swoją książkę do nagrody, jeśli mieszka w Wielkiej Brytanii lub Republice Irlandii, niezależnie od tego, czy była wcześniej publikowana. Aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba ukończyć pisania książki. Gatunek: Narracyjna literatura faktu skupiona wokół tematów przemieszczenia, tożsamości i/lub oporu. NagrodaNagroda w wysokości 15 000 funtów, w tym zaliczka w wysokości 5 000 funtów i umowa wydawnicza z Footnote Press. Termin: 1 października 2023 r.

Kwartalnik Zachodni. Gatunek: Poezja i proza. Nagroda: $500. Termin: Dni bez opłat: 1 -2 października 2023 r. (Może, ale nie musi działać w 2023 r.)

Nagrody pamięci Kenana Ince’a w dziedzinie poezji i prozy. Ograniczenia: Otwarte dla autorów LGBTQIA2S+. Gatunek: Poezja i proza. Nagroda: $250. Termin: 1 października 2023 r.

Nagroda 50 & Up Writer Award. Ograniczenia: Otwarte dla autorów w wieku 50 lat i starszych. Gatunek: Poezja, beletrystyka, CNF. Nagroda: 50,00 USD, a za każdy kolejny rok życia – jeden dodatkowy dolar. Termin: 1 października 2023 r.

Nagroda T Paulo Urcanse za doskonałość literacką. Gatunek: Poezja i proza. ” Niezależnie od tego, czy jest Pan samotnym pisarzem szukającym wspólnoty i pragnącym zadebiutować na rynku literackim, czy też podobnie jajogłowym i sławnym pisarzem w duchu imiennika tej nagrody, przyjmujemy Pana zgłoszenia z otwartymi ramionami, bez opłat i warunków wstępnych, nie znając Państwa ani nie spotykając na przyjęciu koktajlowym, na którym rozmawialiśmy o terrorze współczesnej historii i teorii poststrukturalistycznej, o pułapkach perspektywy pierwszoosobowej w opowiadaniu lub o dziwnych historiach z dzieciństwa, które dotyczą bezpańskich kotów i rzucania piłkami tenisowymi w jadące pojazdy zza krzaków w nocy latem na głównej ulicy prowincjonalnego miasteczka, w którym się wychowaliśmy”.” Nagroda: $50 – $250. Termin: 1 października 2023 r.

Inauguracyjny konkurs opowiadań Mallorqueta. Gatunek: Krótkie opowiadanie. Opowiadanie musi mieć związek z Majorką, zarówno pod względem scenerii, jak i znaczenia dla kultury Majorki. Zgłoszenia mogą być w języku angielskim, katalońskim lub hiszpańskim. Jeśli zostaną wybrane, opowiadania nie w języku angielskim zostaną opublikowane wraz z angielskim tłumaczeniem. Nagroda: 300 EUR. Termin: 1 października 2023 r.

Nagroda Glenna Luschei za poezję afrykańską, sponsorowana przez African Poetry Book Fund i we współpracy z czasopismem literackim, Prairie Schoonerjest jedynym tego rodzaju na świecie i został ustanowiony w celu promowania afrykańskiej poezji napisanej w języku angielskim lub w tłumaczeniu oraz wyróżnienia znaczącej książki publikowanej każdego roku przez afrykańskiego poetę. Standardowe wydanie ma 48 stron lub więcej. Gatunek: Open to any book of original poetry, in English, published during 2015 in a standard edition by a full-length collection of poetry. Ograniczenia: Obywatele Afryki, mieszkańcy Afryki lub poeci pochodzenia afrykańskiego z korzeniami z dowolnego kraju, mieszkający w dowolnym miejscu na świecie. Nagroda: 5 000 USD. Termin: 1 października 2023 r.

Natan Notable Books Award. Gatunek: Niedawno opublikowana lub wkrótce opublikowana książka non-fiction o tematyce żydowskiej. Nagroda: $5,000. Termin: 2 października 2023 r.

Writers & Artists Nagroda dla pisarzy klasy robotniczej. Ograniczenia: Otwarte dla niezatrudnionych i niezakontraktowanych mieszkańców Wielkiej Brytanii lub Republiki Irlandii w wieku powyżej 18 lat, którzy identyfikują się jako pisarze pochodzący z klasy robotniczej. Gatunek: Niepublikowane prace w toku. NagrodaNagroda w wysokości 200 funtów, sesje mentorskie, możliwość udziału w wydarzeniach networkingowych, bezpłatne roczne członkostwo w The Society of Authors oraz różne książki Bloomsbury. Termin: 2 października 2023 r.

Nagroda Shaughnessy’ego Cohena za pisarstwo polityczne. Gatunek: Książka literacka non-fiction, która podejmuje temat polityczny istotny dla kanadyjskich czytelników i ma potencjał kształtowania lub wpływania na myślenie o współczesnym kanadyjskim życiu politycznym. Książka musi być opublikowana w Kanadzie. Nagroda: CAN $25,000. Termin: 4 października 2023 r. (Dla książek opublikowanych między 1 kwietnia 2023 r. a 3 października 2023 r.)

Stypendia Amerykańskiego Towarzystwa Antykwarycznego dla twórczych pisarzy zaprasza do składania wniosków o stypendia wizytacyjne na badania historyczne prowadzone przez kreatywnych i występujących artystów, pisarzy, filmowców, dziennikarzy i inne osoby, których celem jest tworzenie pomysłowych, nieformalnych prac dotyczących historii Ameryki sprzed XX wieku. Wybrani kandydaci to ci, których prace są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a nie dla odbiorców akademickich lub edukacyjnych. Celem Towarzystwa w sponsorowaniu tego programu jest zwielokrotnienie i poprawa sposobów, w jakie zrozumienie historii jest przekazywane narodowi amerykańskiemu. Nagroda: Stypendium w wysokości od 1 150 do 1 350 USD i zakwaterowanie na terenie kampusu; stypendyści mieszkający poza kampusem otrzymują 1 850 USD. Termin: 5 października 2023 r.

Konkurs na cytat dotyczący uwzględniania naszych różnic. Gatunek: Oryginalny cytat towarzyszący dziełu sztuki. Długość: maks. 20 słów. Nagroda: $1000. Termin: 5 października 2023 r.

Halloweenowy konkurs pisarski Wściekłej Gazeli. Gatunek: Poezja o tematyce Halloween, fikcja, krótkie sztuki i twórcza literatura faktu. Nagroda: $50. Termin: 6 października 2023 r.

Stypendium Adiny Talve-Goodman. Ograniczenia: Otwarte dla pisarzy fikcji w wieku 21+, którzy nie opublikowali jeszcze książki i nigdy nie byli zapisani do programu MFA. Pisarz nie może mieć książki objętej umową z agentem i / lub wydawcą w momencie składania wniosku, a pisarz nie może być opublikowany przez One Story (lub mieć nadchodzącą publikację z One Story). Gatunek: Krótka fikcja, która “mówi o kwestiach i doświadczeniach związanych z zamieszkiwaniem ciał odmiennych”. Nagroda: Bezpłatne czesne za wszystkie zajęcia i programy online One Story, stypendium podróżne w wysokości 2000 USD i czesne za udział w tygodniowej letniej konferencji pisarzy na Brooklynie oraz pełna recenzja manuskryptu / konsultacja zbioru opowiadań lub powieści w toku z redaktorem naczelnym. Termin zgłoszeń: 11 października 2023 r.

Konkurs Defenestration Flash Suite. Gatunek: Flash suite. “Seria co najmniej trzech utworów flash fiction, które korelują ze sobą i budują coś większego. Powtarzające się postacie, rozbudowane motywy, harmonijne tematy i/lub podtrzymana narracja są takimi korelacjami – ale zachęcamy do innowacji i nowych pomysłów”. Nagroda: $75. Termin: 11 października 2023 r.

Książki takie jak my. Gatunek: Pierwsza powieść. “Atria Books, wydawnictwo Simon & Schuster, ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie trzeciego dorocznego konkursu na pierwszą powieść BOOKS LIKE US. Celem konkursu jest ułatwienie dostępu do procesu wydawniczego pisarzom z niedostatecznie reprezentowanych grup oraz uczczenie różnorodności czytelników w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ naród dąży do postępu, Atria Books i Simon & Schuster chcą pomóc w katalizowaniu tej zmiany, wzmacniając głosy, które nas reprezentują, publikując książki takie jak my. Dwutygodniowy okres zgłoszeń rozpocznie się w piątek, 29 września 2023 roku. W tym czasie pisarze są zaproszeni i zachęcani do przesłania dwudziestu pięciu stron oryginalnej powieści dla dorosłych za pomocą poniższego formularza online. Wydawca z zadowoleniem przyjmuje inkluzywne, zabawne i przełomowe lektury z doskonałym tempem, głębią i sercem oraz nieodpartymi postaciami, które wyskakują ze strony. Pod koniec okresu nadsyłania zgłoszeń zespół redakcyjny, marketingowy i reklamowy Atria Books dokona przeglądu wszystkich zgłoszeń pod kątem oryginalności, adekwatności do dzisiejszego klimatu wydawniczego i jakości pisania. W marcu 2024 roku autor wybranej powieści otrzyma możliwość zawarcia z Atria Books umowy na wydanie książki o wartości 50 000 USD.” Nagroda: Autor wybranej powieści otrzyma możliwość zawarcia umowy na książkę o wartości 50 000 USD z Atria Books, odciskiem Simon & Schuster “. Deadline: 12 października 2023 r.

Mindfood. Ograniczenia: Tylko dla mieszkańców Australii i Nowej Zelandii. Gatunek: Krótkie opowiadanie o długości 2000 słów i wcześniej niepublikowane. Nagroda: 1000 USD dla zwycięzcy z Australii i jedna (1) nagroda pieniężna w wysokości 1000 NZ USD dla zwycięzcy z Nowej Zelandii. Termin: 13 października 2023 r.

Carol Shields Prize for Fiction. Ograniczenia: Książki muszą być pierwszymi wydaniami w języku angielskim napisanymi przez obywatela Kanady lub Stanów Zjednoczonych lub stałego rezydenta jednego z tych krajów. Prace napisane przez kobiety lub autorów niebinarnych kwalifikują się do zgłoszenia. Nagroda z zadowoleniem przyjmuje i zachęca do nadsyłania zgłoszeń przez transseksualne autorki. Gatunek: Opublikowana powieść, zbiór opowiadań lub powieść graficzna. Nagroda: 150 000 dolarów kanadyjskich. Termin: Zgłoszenia książek opublikowanych między 1 sierpnia 2023 r. a 31 grudnia 2023 r. muszą wpłynąć do 13 października 2023 r. lub wcześniej.

Konkurs literacki stanu Karolina Północna. Ograniczenia: Otwarte dla mieszkańców Karoliny Północnej bez opublikowanych książek beletrystycznych. Gatunek: Opowiadania. Nagroda500 USD za beletrystykę (do 5000 słów) i 250 USD za krótszą beletrystykę (do 1200 słów). Termin zgłoszeń: 14 października 2023 r.

Apparition Lit. Gatunek: Fikcja spekulatywna; poniżej 1000 słów. Nagroda: $30. Termin: 14 października 2023 r. Otwiera się 1 października.

Nagroda Marfielda, znana również jako National Award for Arts Writing, jest przyznawana corocznie przez Arts Club of Washington książkom non-fiction o sztuce napisanym dla szerokiego grona odbiorców. Gatunek: Książka non-fiction. Samodzielnie wydane książki nie są akceptowane. Nagroda: $10,000. Termin: 15 października 2023 r.

Podróżujące stypendium poetyckie Amy Lowell. Ograniczenia: Poeta musi być urodzony w Stanach Zjednoczonych. Gatunek: Poezja. Próbka nie może przekraczać (1) 40 stron maszynopisu lub (2) jednego wydrukowanego tomiku plus nie więcej niż 20 stron maszynopisu ostatniego utworu. Nie ma wymogu minimalnej liczby stron. Nagroda: 60 500 USD na roczną podróż i naukę za granicą. Termin: 15 października 2023 r.

Granty na podróże dziennikarskie Fundacji Neala Peirce’a. Gatunek: Dziennikarstwo. “Dotacje mają na celu wsparcie dziennikarzy w relacjonowaniu nieopowiedzianych historii o sposobach poprawy funkcjonowania miast i ich regionów metropolitalnych dla wszystkich mieszkańców. Dotacje pokryją koszty podróży niezbędne do relacjonowania wydarzeń w terenie. O dotacje mogą ubiegać się pełnoetatowi freelancerzy, jak również dziennikarze obecnie zatrudnieni przez organizacje informacyjne. Dotacje przeznaczone są dla dziennikarzy podróżujących do miast w Stanach Zjednoczonych w celu przygotowania jednego lub więcej artykułów do publikacji”. Nagroda: Do 1500 USD. Termin: 16 października 20 r.

Zocalo Book Prize. Gatunek: Wydana w USA książka non-fiction, która najlepiej poprawia nasze zrozumienie społeczności i sił, które wzmacniają lub osłabiają ludzkie więzi i spójność społeczną. Nagroda: $10,000. Termin: 20 października 2023 r.

Storyhouse. Gatunek: Travel nonfiction. Historie muszą być prawdziwe, a nie półfabularne. Długość 1000-10 000 słów. Opowiadania muszą być odpowiednie dla dzieci. Nagroda: $200. Termin: 30 października 2023 r.

Storyhouse: Konkurs na esej Fundacji Ochrony Zabytków dla niepublikowanych pisarzy. Ograniczenia: Konkurs jest otwarty dla pisarzy, których twórczość nigdy nie przyniosła przychodów przekraczających 500 USD w ciągu jednego roku. Zdobywcy pierwszych nagród w poprzednich konkursach, którzy nie kwalifikują się do nagród w regularnych konkursach, mogą wziąć udział w tym konkursie. Gatunek: Literatura faktu. Nagroda: Pierwsza nagroda wynosi $100. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 50 dolarów. Termin: 31 października 2023 r.

Konkurs pisarski Queer Adventurers LGBTQIA. Ograniczenia; Otwarte dla każdego autora 18+ z dowolnego miejsca na świecie, który identyfikuje się jako LGBTQ+. Gatunek: 1,000 do 1,500 słów osobistych esejów na temat Firsts. Nagroda: $150. Termin: 31 października 2023 r.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Diann Blakely. Gatunek: Poezja. Nagroda: 500 USD i 25 broadsides swojego wiersza, który zostanie również zarchiwizowany na stronie internetowej Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Georgia. Termin zgłoszeń: 31 października 2023 r.

Nagroda Barbellion. Gatunek: Fikcja, wspomnienia, biografia, poezja lub krytyczna literatura faktu. “Nagroda Barbellion jest poświęcona wspieraniu chorych i niepełnosprawnych głosów w pisarstwie. Nagroda jest przyznawana corocznie autorowi, którego praca najlepiej mówi o doświadczeniu przewlekłej choroby i/lub niepełnosprawności”. Nagroda: £600. Termin: 31 października 2023 r.

Nagroda im. młodego Waltera Scotta. Ograniczenia: Otwarte dla autorów z Wielkiej Brytanii w wieku 11-19 lat. Gatunek: Fikcja historyczna od 800 do 2000 słów. Nagrody: 500 funtów stypendium na podróż i badania w celu dalszego odkrywania historycznych miejsc w Wielkiej Brytanii oraz zaproszenie na Borders Book Festival w Melrose w Szkocji. Dwóch zdobywców drugiego miejsca w każdej kategorii otrzyma żeton książkowy o wartości 100 funtów, a wszystkie cztery zwycięskie opowiadania zostaną opublikowane w specjalnej antologii YWSP. Termin zgłoszeń: 31 października 2023 r.

Konkurs na esej Lex:lead. Ograniczenia: Kandydaci muszą wykazać obywatelstwo kwalifikującego się kraju i być zapisani na studia z co najmniej jedną klasą prawa w kwalifikującym się kraju w momencie przyznania nagrody. Gatunek: Esej: Jak skuteczne okazały się przepisy chroniące prawa dzieci w ograniczaniu ubóstwa i wspieraniu rozwoju gospodarczego? Jak można by je ulepszyć? Nagroda: Stypendium w wysokości 500 USD. Termin: 31 października 2023 r.

Nagroda Przesilenia. Ograniczenia: Otwarte dla osób w wieku 7-17 lat. Gatunek: Krótkie opowiadania, wpisy na blogu i wiersze. Pisarstwo przyrodnicze. Nagroda: Publikacja i nagrody pieniężne dla zwycięzców w trzech grupach wiekowych: 7-11 lat, 12-14 lat i 15-17 lat. Termin: 31 października 2023 r.

Konkurs na manuskrypt / chapbook w ramach Inicjatywy Młodych Pisarzy. Gatunek: Beletrystyka w dowolnym gatunku, długość książki. Poezja. Nagroda: Jeden zwycięzca w każdej kategorii po 225 dolarów. Termin: 31 października 2023 r.

Nagroda McKittericka. Ograniczenia: Otwarte dla autorów w wieku powyżej 40 lat. Gatunek: Pierwsza powieść. Utwór musi być po raz pierwszy opublikowany w Wielkiej Brytanii w roku, w którym przypada termin (i nie może być po raz pierwszy opublikowany za granicą) lub musi być niepublikowany. Nagroda: £4,000.00. Termin: 31 października 2023 r.

Dotacje na rzecz zaangażowania społeczności Bronx Council on the Arts. Ograniczenia: Otwarte dla mieszkańców hrabstwa Bronx. Gatunek: Wszystkie formy sztuki, w tym pisanie. Dotacja: 1000-5000 USD. Termin: 31 października 2023 r.

Tom-Gallon Trust Award. Ograniczenia: Open to citizens of the United Kingdom, Commonwealth or the Republic of Ireland with at least one short story published or accepted for publication. Gatunek: Krótkie opowiadanie, maksymalnie 5000 słów. Może być niepublikowane. Nagroda: £1,000.00. Termin: 31 października 2023 r.

Nagroda dla Poetów Niepełnosprawnych. Ograniczenia: Otwarty dla niesłyszących i niepełnosprawnych poetów w wieku 18+ mieszkających w pełnym wymiarze godzin w Wielkiej Brytanii. Gatunek: Poezja. Głusi i niepełnosprawni poeci będą mogli zgłaszać się w trzech kategoriach – najlepszy pojedynczy wiersz, najlepszy niepublikowany pamflet i najlepszy wiersz wykonany w brytyjskim języku migowym. Nagroda: W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda za pierwsze miejsce (500 funtów), drugie miejsce (250 funtów), trzecie miejsce (100 funtów) oraz trzy wyróżnione zgłoszenia (50 funtów). Termin: 31 października 2023 r.

Nagrody Erica Gregory’ego. Ograniczenia: Kandydaci muszą mieć mniej niż 30 lat i być Brytyjczykami z urodzenia oraz muszą zwykle mieszkać w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej. Gatunek: Zbiór poezji. Wcześniej opublikowane prace zaakceptowane. Nagroda: £4,000.00. Termin: 31 października 2023 r.

Nagroda Volcano Ograniczenia: Otwarte dla pisarzy z Wielkiej Brytanii lub Irlandii lub pisarzy obecnie mieszkających w tych krajach. Gatunek: Powieść skupiająca się na doświadczeniu podróży z dala od domu. Zainspirowana powieścią Malcolma Lowry’ego “Under the Volcano” i w hołdzie jej autorowi, nagroda ma na celu inspirowanie doskonałości literackiej i zachęcanie pisarzy do podróżowania i pisania na podstawie wynikających z tego doświadczeń. Prace muszą być zgłaszane przez wydawców. Nagroda: Zwycięzca otrzyma 2000 funtów, a zdobywca drugiego miejsca 750 funtów. Termin: 31 października 2023 r.

Nagroda Literacka ACDI. Ograniczenia: Otwarty dla autorów niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych. Autorzy muszą być obywatelami Wielkiej Brytanii LUB mieszkać w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przez trzy lata przed datą zgłoszenia do nagrody, pisać w języku angielskim, a zgłoszenia muszą być publikowane lub samodzielnie publikowane w Wielkiej Brytanii. Gatunek: Powieść, w której występuje niepełnosprawny lub przewlekle chory bohater lub bohaterowie. Nagroda: Zwycięzca otrzyma 1000 funtów, a dwóch zwycięzców po 500 funtów. Termin: 31 października 2023 r.

Konkurs na esej o Nagrodę Generalną USNI. Gatunek: Esej może dotyczyć dowolnego tematu. “Żyjemy w erze intensywnej globalnej konkurencji. Odnowiona rywalizacja wielkich mocarstw będzie wymagać od służb morskich ponownego przemyślenia sposobu radzenia sobie z wyzwaniami narodowymi, strategicznymi i operacyjnymi oraz sposobu, w jaki będą musiały walczyć. Autorzy mogą poruszać dowolne tematy”. Nagroda: $6,000. Termin: 31 października 2023 r.

Nagroda Graybeal-Gowen dla poetów z Wirginii. Ograniczenia: Kwalifikują się poeci mieszkający lub urodzeni w Wirginii, a także ci, którzy mieszkali w Wirginii przez dwa lub więcej lat w przeszłości. Gatunek: Poezja. Nagroda: $1000. Termin: 31 października 2023 r. (Zamyka się po 500 zgłoszeniach)

Konkurs poetycki Nancy Thorp jest sponsorowany przez Hollins University. Ograniczenia: Open to young women who are sophomores or juniors in high school or preparatory school. Gatunek: Poezja. Nagroda: Odnawialne roczne stypendium Creative Talent Scholarship w dziedzinie kreatywnego pisania w wysokości do 5000 USD, jeśli zwycięzca zapisze się na studia w Hollins. Bezpłatne czesne i zakwaterowanie w letnim programie kreatywnego pisania na uniwersytecie Hollins. Nagroda pieniężna w wysokości 200 USD. Publikacja w Cargoes, wielokrotnie nagradzanym studenckim magazynie literackim Hollins. Dziesięć egzemplarzy Cargoes. Termin: 31 października 2023 r.

Substack organizuje comiesięczny konkurs opowiadań. Ich misją jest “ożywienie sztuki opowiadania, wspieranie artystów i tworzenie czegoś wspaniałego”. Gatunek: Krótkie opowiadanie. Długość: 6000-10 000 słów. Nagroda: 100 USD plus 50% przychodów z subskrypcji do wysłania przez Paypal, Zelle lub czekiem. Termin: 31 października 2023 r. Przedruki są w porządku, o ile nadal mają Państwo prawa do dystrybucji.

Tags: , , , , , ,